DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HODONÍN

Služba dobrovolníků. Oblastní charity Hodonín pracovala s dobrovolníky již v roce 2002. Od roku 2003 je dobrovolnické centrum součástí sítě dobrovolníků Diecézní charity Brno, která obdržela akreditaci v oblasti dobrovolnické služby od Ministerstva vnitra ČR v roce 2003. Dobrovolníci nejsou zaměstnanci charity a za svoje služby nepobírají žádnou mzdu ani finanční odměny. Jejich činnost se zakládá na dobrovolnosti pomoci potřebným. Podílejí se například na organizaci benefičních a různých propagačních akcích, sbírkách, docházejí do zařízení, kde pomáhají. Dobrovolnickou činnost může vykonávat každý, kdo se cítí být povolán k této službě.

Jak se stát dobrovolníkem. Stačí kontaktovat pracovníky charity nebo přímo vedoucí projektu dobrovolnického centra a domluvit se na činnosti, kterou by chtěli vykonávat a ke které mají vztah. Dobrovolnickou činnost lze kdykoliv přerušit či ukončit. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí týmu charitních pracovníků.

Aktuálně hledáme dobrovolníky na:

Kontaktní adiktologické centrum Vážka Hodonín

 • poskytování jednoduchých výkonů klientům (potravinový servis, hygienický servis, apod.) v době otevírací doby pro klienty – tzv. „kontaktní místnost“
 • pravidelný úklid zařízení (3x týdně- pondělí, středa, pátek odpoledne)
 • příležitostný úklid na zařízení (mytí oken, úprava zeleně, trhání plevele v okolí zařízení, atd.)
 • očekáváme: ochotu pracovat, příjemné vystupování, toleranci cílové skupiny drogově závislých, jasný postoj k drogám= nemožno přijat osobu aktivně užívající drogy
 • výhodou: absolvent či student sociální práce a oborů příbuzných či absolvent kurzu pracovník v soc. službách (za tohoto předpokladu možno využívat dobrovolníka k více odbornějším výkonům)

Azylový dům pro matky s dětmi v Hodoníně

 • na údržbu zahrady, zeleně
 • natření dřevěné zahradní sestavy
 • občasné stěhování nábytku (mezi AD1 a AD2)
 • stěhování věcí při ukončení pobytu klientky
 • volnočasové aktivity pro děti a matky (taneční, pohybové, hudební, výtvarné aktivity)
 • občasné hlídací babičky (ne v AD) při vyřizování na úřadech, soudy apod.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

 • pomoc s přípravou do školy (žáci 1-9 tříd).

Charitní pečovatelská služba Ždánice

 • dobrovolníka k seniorům, kteří jsou po většinu dne sami, např. na procházky, jako doprovod, na povídání atd.

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna

 • na úklid 1 x týdně-Slavkov i Bučovice.

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

 • společník – např. čtení literatury seniorům, pomoc při aktivizacích

Dobrovolníci se mohou podílet na:

 • jednorázových dobročinných akcích
 • aktivitách a službách jednotlivých farností a farních charit
 • Tříkrálové sbírce, materiálních sbírkách a jiných mimořádných akcích pro potřebné

Důležité akce:

Tříkrálová sbírka – ojedinělá sbírka, která se koná v období svátku Tří králů.

Benefiční akce – koncerty, výstavy ve střediscích, v kostelech, ve školách, aj.

Materiální bírka – jedná se o humanitární sbírku ošacení, obuvi, hraček, knih, domácích potřeb, školních
a sportovních potřeb, látek, hygienických potřeb, aj.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Kontaktujte:
Oblastní charita Hodonín
Ludmila Malá
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
tel.: 534 001 254 
mob.: 737 234 077
ludmila.mala@hodonin.charita.cz