Instituce           Firmy a ostatní fyzické osoby           Farnosti a farní charity          Média

Naše poděkování patří také všem drobným dárcům, klientům charitních zařízení a farním charitám za všechny dary pro potřebné a nemocné.