Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. Koná se vždy první dva týdny v lednu (1. - 14. ledna), kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou novinu o narození Krista.

Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla" se naplňuje těmito způsoby:

  • sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím charitních projektů a služeb,
  • výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné existenční situaci, a posláním Charity je jim pomáhat.
  • šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.

Veškeré informace najdete na webu Tříkrálové sbírky: http://www.trikralovasbirka.cz/  

Výsledky Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Hodonín od roku 2001.

 

 Rok Výtěžek  Počet skupinek 

 2001

  736.382,30 

160

 2002

1.105.611,50

287

 2003

1.317.205,60

309

 2004

1.416.724,00

350

 2005

1.849.538,00

390

 2006

1.717.705,50

436

 2007

1.769.094,00

470

 2008

1.867.152,50

442

 2009

1.977,670,00

453

 2010

2.064.651,00

475

 2011

2.142.239,00

520

 2012

2.232.855,00

519

2013

2.214.133,00

542

2014

2.348.182,00

568

 2015

2.597.422,00

572

2016

2.664.570,20,-

601

Za Vaše dary a pomoc srdečně děkujeme!